Kontakt

Redaktor Prowadząca:
Julia Wójcicka
E-mail: julia.wojcicka@forum-media.pl

Współpraca, reklama:
Katarzyna Świderska
Tel.: +48 502 237 945
E-mail: katarzyna.swiderska@forum-media.pl

 


FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
KRS: Nr 0000037307
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP: 781-15-51-223
REGON: 631046924
Konto:
Bank PeKaO S.A. 51 1240 6609 1111 0000 4932 7322

Prezes Zarządu, Dyrektor Wydawnictwa: Magdalena Balanicka
Rok założenia: 1997
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000 PLN

W czym możemy Ci dzisiaj pomóc?
Kategoria:
Temat: